22 sierpnia 2016

SYSTEMY DETEKCJI CO

Systemy detekcji CO

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów oraz oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
garaże podziemie powinny posiadać systemy detekcji tlenku węgla (CO). Firma GKJ-SYSTEM oferuje, projektowanie wykonawstwo i serwis systemów detekcji tlenku węgla w garażach podziemnych.
Nasze instalacje detekcji są dobierane pod względem zapewnienia największego bezpieczeństwa ludzi. Oferujemy czujniki detektory firm Pro-service Gazex i Alter. Oferujemy również integracje z systemów detekcji z centralami wentylacji wiodących producentów. Nasze instalacje detekcji dzięki nowoczesnym rozwiązaniom takim jak komunikacja po RS 485 czy zasalaniu awaryjnym detektorów tlenku węgla zapewniają najwyższy współczynnik bezpieczeństwa i niezawodności.
Pamiętaj bezpieczeństwo jest najważniejsze.